Karman ເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າແລະມຸ່ງtoັ້ນປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາກ່ຽວກັບເຈົ້າໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກປອດໄພເມື່ອເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊທຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ກະກຽມແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບເອົາແລະວິທີການໃຊ້ມັນ. ນະໂຍບາຍນີ້ນໍາໃຊ້ກັບ www.karmanhealthcare.com ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອາດຈະໄປຢ້ຽມຢາມຂອງພວກເຮົາ ເວັບໄຊທ໌ ໂດຍບໍ່ລະບຸຕົວຕົນຂອງເຈົ້າຫຼືເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດ,, Karman ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິເພື່ອເຂົ້າໃຈການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. ຕົວຢ່າງຂອງຂໍ້ມູນນີ້ລວມມີຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ, ຄວາມຖີ່ຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມແລະເຂດໃດຂອງເວັບໄຊທເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ. ຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຮູບແບບລວມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບເວັບໄຊທຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົນຕົວໄດ້ກ່ຽວກັບຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ.

ຂໍ້ມູນໂດເມນ
ເວັບໄຊທ This ນີ້ອາດຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະເພາະເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທຂອງພວກເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວິທີການ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊທຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອວ່າພວກເຮົາອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນມີປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນນີ້ອາດຈະລວມມີວັນທີ, ເວລາແລະ ໜ້າ ເວັບທີ່ເຈົ້າເຂົ້າຫາ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ (ISP) ແລະທີ່ຢູ່ພິທີການທາງອິນເຕີເນັດ (IP) ທີ່ເຈົ້າກໍາລັງເຂົ້າຫາອິນເຕີເນັດ, ແລະທີ່ຢູ່ອິນເຕີເນັດຈາກບ່ອນທີ່ເຈົ້າເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ.

ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ
ບາງສ່ວນຂອງເວັບໄຊທ this ນີ້ອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຈົ້າໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົວເຈົ້າເອງເພື່ອສ້າງບັນຊີອອນໄລນ,, ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດສັ່ງຊື້ອອນລາຍໄດ້. ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກໃຊ້ເປັນມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພເພື່ອລະບຸຕົວຕົນຂອງເຈົ້າ. ຕົວຢ່າງຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກໍາສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້ແມ່ນເລກບັນຊີ, ຊື່, ທີ່ຢູ່ອີເມລ,, ການເກັບເງິນແລະຂໍ້ມູນການຈັດສົ່ງຂອງເຈົ້າ.
ວິທີການເພີ່ມເຕີມທີ່ພວກເຮົາອາດຈະເກັບເອົາຂໍ້ມູນຈາກເຈົ້າແມ່ນ:
•ການລົງທະບຽນສໍາລັບການອອກໃບແຈ້ງຫນີ້
•    ສະຫນັບສະຫນູນຜະລິດຕະພັນ ການລົງທະບຽນ
•ການສະtoັກໃຊ້ລາຍການຈົດnewsາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາ
•    ການຈົດທະບຽນການຮັບປະກັນ

Third Parties
Karman ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າມີໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີສາມທີ່ໃຫ້ການບໍລິການໃນນາມຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ພາກສ່ວນທີສາມເຫຼົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນການບໍລິການ. Karman ມີຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນນີ້ຖືກໂອນໄປໃນລັກສະນະທີ່ປອດໄພ.
ບາງຄັ້ງພວກເຮົາອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງພວກເຮົາເພື່ອການຕະຫຼາດແລະຈຸດປະສົງອື່ນ that ທີ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບເຈົ້າ.
Karman ອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຈົ້າທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນເວັບໄຊທ if ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຕາມກົດorາຍຫຼືເມື່ອຈໍາເປັນເພື່ອປົກປ້ອງສິດຂອງ Karman ຫຼືພະນັກງານຂອງຕົນ.

ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ
Karman ມຸ່ງັ້ນທີ່ຈະປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຄວນຈະສາມາດໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະມີຄວາມປອດໄພດ້ວຍການປົກປ້ອງສູງສຸດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຈດຕະນາຮ້ອງຂໍຫຼືເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົນຕົວໄດ້ຈາກເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 13 ປີທີ່ໃຊ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຮັບແຈ້ງການວ່າຜູ້ລົງທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທຂອງພວກເຮົາມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 13 ປີ, ພວກເຮົາຈະປິດບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີແລະເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າອອກ.

ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ
Karman ຕັ້ງໃຈຈະປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ພວກເຮົາຈະປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າຈາກການສູນເສຍ, ການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ, ການເຂົ້າເຖິງຫຼືການເປີດເຜີຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ການປ່ຽນແປງຫຼືການທໍາລາຍ. ອັນນີ້ອາດລວມເຖິງການໃຊ້ການເຂົ້າລະຫັດເມື່ອເກັບກໍາຫຼືໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນທີ່ອ່ອນໄຫວເຊັ່ນຂໍ້ມູນບັດເຄຣດິດ.

ຄວາມ ສຳ ພັນທາງທຸລະກິດ
ເວັບໄຊທ This ນີ້ອາດຈະມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ other ອື່ນ. Karman ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼືເນື້ອໃນຂອງເວັບໄຊທດັ່ງກ່າວ.
ການອັບເດດຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າ
ເຈົ້າສາມາດ, ໄດ້ທຸກເວລາ, ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ at privacy@KarmanHealthcare.com ແລະອັບເດດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແລະ/ຫຼືທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ຖ້າເຈົ້າມີ ຄຳ ຖາມຫຼື ຄຳ ເຫັນກ່ຽວກັບແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼືການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາ ການ​ຕິດ​ຕໍ່ ພວກເຮົາຜ່ານທາງອີເມລ. ເຈົ້າອາດຈະຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ນີ້ ສຳ ລັບອັນໃດນຶ່ງ ລົດເຂັນ ຄຳ ຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນອກ ເໜືອ ໄປຈາກ ຄຳ ຖາມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
Karman ອາດຈະດັດແປງຫຼືປັບປຸງແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງ ໜ້າ. ເຈົ້າສາມາດກວດເບິ່ງວັນທີ“ ອັບເດດຫຼ້າສຸດ” ຢູ່ລຸ່ມນີ້ເພື່ອເບິ່ງວ່າແຈ້ງການໄດ້ປ່ຽນແປງຄັ້ງສຸດທ້າຍເມື່ອໃດ. ການສືບຕໍ່ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊທຂອງເຈົ້າປະກອບດ້ວຍການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງເຈົ້າຕໍ່ກັບເນື້ອໃນຂອງແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້, ເພາະມັນອາດຈະຖືກດັດແປງເປັນບາງຄັ້ງຄາວ.