ເງື່ອນໄຂການ ນຳ ໃຊ້ (“ ຂໍ້ຕົກລົງ” ນີ້) ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກມັດທາງກົດmadeາຍເຮັດໂດຍແລະລະຫວ່າງ ການດູແລສຸຂະພາບຂອງ Karman, Inc.. ແລະສາຂາຂອງມັນ, ຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ Coi, Inc.ທີ່ຢູ່ ແລະ ກະທູ້ (ລວມ“ Karman”) ແລະເຈົ້າ, ສ່ວນຕົວແລະຖ້າມີ, ໃນນາມຂອງນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຈົ້າເປັນ ການນໍາໃຊ້ ທຸກເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ (ລວມ,“ ເຈົ້າ” ຫຼື“ ຂອງເຈົ້າ”) ສຳ ລັບພວກເຮົາ ລໍ້ເຫຼື່ອນ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າຫາແລະການໃຊ້ເວັບໄຊທ K Karman ຂອງເຈົ້າ www.KarmanHealthcare.com ແລະເວັບໄຊທ other ອື່ນ owned ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຫຼືດໍາເນີນການໂດຍ Karman (“ ເວັບໄຊທ””) ແລະການບໍລິການທັງprovidedົດທີ່ສະ ໜອງ ໃຫ້ໂດຍ Karman ຜ່ານເວັບໄຊທໃດ ໜຶ່ງ (“ ການບໍລິການ”) ສະນັ້ນກະລຸນາອ່ານມັນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ແມ່ນວັນທີ 9 ມີນາ 2020.

ໂດຍການເຂົ້າເຖິງຫຼື ການນໍາໃຊ້ ເວັບໄຊທ OR ໃດ ໜຶ່ງ ຫຼືບາງສ່ວນຂອງການບໍລິການ, ເຈົ້າເຫັນດີວ່າເຈົ້າໄດ້ອ່ານ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການເຂົ້າເຖິງແລະຕົກລົງທີ່ຈະຖືກຜູກມັດໂດຍຂໍ້ຕົກລົງນີ້, ເຊິ່ງປະກອບມີຂໍ້ຕົກລົງການສະຫຼຸບແລະການສະຫຼະສິດຂອງກຸ່ມການດໍາເນີນການ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີທີ່ຈະຖືກຜູກມັດ, ຢ່າເຂົ້າຫາເວັບໄຊທ OR ໃດ ໜຶ່ງ ຫຼືໃຊ້ການບໍລິການໃດ ໜຶ່ງ.

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ເສີມ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແທນ, ເງື່ອນໄຂໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການໃດ ໜຶ່ງ ຂອງເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ວັນທີມີຜົນນໍາໃຊ້; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າວ່າມີຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງສັນຍາສະບັບນີ້ແລະເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ, ສັນຍານີ້ຈະຄວບຄຸມ.

ການບໍລິການບາງຢ່າງແມ່ນຂຶ້ນກັບຂໍ້ ກຳ ນົດເພີ່ມເຕີມ, ເຊິ່ງສະ ເໜີ ໃຫ້ເມື່ອເຈົ້າໃຊ້ຫຼືສ້າງບັນຊີເພື່ອໃຊ້ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ. ຖ້າມີການຂັດກັນລະຫວ່າງຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ແລະຂໍ້ກໍານົດເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການບໍລິການສະເພາະ, ຂໍ້ກໍານົດເພີ່ມເຕີມຈະຄວບຄຸມສໍາລັບການບໍລິການນັ້ນ. ຢ່າໃຊ້ການບໍລິການໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຈົ້າເຫັນດີນໍາຂໍ້ກໍານົດຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ແລະຂໍ້ກໍານົດເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານັ້ນ.

ການນໍາໃຊ້ ສະຖານທີ່ແລະການບໍລິການ.

ການໃຫ້ສິດທິ. ອີງຕາມການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສະບັບນີ້, Karman ໃຫ້ສິດຈໍາກັດແກ່ເຈົ້າ, ບໍ່ມີສິດສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊແລະການບໍລິການ, ແລະເນື້ອໃນແລະເອກະສານຕ່າງ made ທີ່ມີໃຫ້ກັບເຈົ້າໃນການພົວພັນກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ or ຂອງເຈົ້າຫຼື ການບໍລິການ, ພຽງແຕ່ເພື່ອຈຸດປະສົງການໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ຂຶ້ນກັບຂໍ້ຈໍາກັດເພີ່ມເຕີມທີ່ສະ ໜອງ ໃຫ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້, ຂໍ້ກໍານົດເພີ່ມເຕີມທີ່ນໍາໃຊ້ກັບການບໍລິການສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ, ຫຼືຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ທີ່ Karman ອາດຈະສະ ໜອງ ໃຫ້ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ.

ບັນຊີແລະການເຂົ້າເຖິງ. ເພື່ອໃຊ້ບໍລິການບາງຢ່າງ, ເຈົ້າຕ້ອງສ້າງບັນຊີ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ຜ່ານຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານ. ເຈົ້າຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວໃນການຮັກສາລະຫັດລັບຂອງເຈົ້າໄວ້ເປັນຄວາມລັບແລະສໍາລັບການໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານຂອງເຈົ້າທັງ,ົດ, ລວມທັງ, ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດ, ການນໍາໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນທີສາມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ພະນັກງານ Karman ຈະບໍ່ຖາມຫາລະຫັດຜ່ານຂອງເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າຖືກຖາມຫາລະຫັດຜ່ານຂອງເຈົ້າ, ຫຼືຖ້າເຈົ້າເຊື່ອວ່າບາງຄົນອາດຈະໄດ້ຮັບລະຫັດຜ່ານຂອງເຈົ້າ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ Karman. ເຈົ້າຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ, ຮາດແວ, ຫຼືຊອບແວໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ຈໍາເປັນຫຼືເappropriateາະສົມເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຈົ້າໃຊ້ຫຼືເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ.

ການສິ້ນສຸດ. ທ່ານອາດຈະຢຸດເຊົາການເຂົ້າເຖິງຫຼື ການນໍາໃຊ້ ສະຖານທີ່ຫຼືການບໍລິການໄດ້ທຸກເວລາ. Karman ອາດຈະຢຸດການເຂົ້າຫາເວັບໄຊທຫຼືການບໍລິການຂອງເຈົ້າທັງorົດຫຼືບາງສ່ວນຖ້າມັນສົມເຫດສົມຜົນເຊື່ອວ່າເຈົ້າໄດ້ລະເມີດຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສະບັບນີ້. ພາຍຫຼັງການສິ້ນສຸດ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຫາເວັບໄຊທຫຼືໃຊ້ການບໍລິການ. ຖ້າການເຂົ້າຫາເວັບໄຊທ or ຫຼືການບໍລິການຂອງເຈົ້າຖືກຢຸດ, Karman ອາດຈະໃຊ້ອັນໃດອັນ ໜຶ່ງ ທີ່ມັນເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າຫາເວັບໄຊທ or ຫຼືການບໍລິການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ສິ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ການສ້າງແຜນທີ່ IP, ແລະການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບອິນເຕີເນັດຂອງເຈົ້າ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ສັນຍາສະບັບນີ້ຈະຢູ່ລອດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາຈົນກວ່າແລະຈົນກ່ວາ Karman ເລືອກທີ່ຈະຢຸດມັນ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວ່າບັນຊີໃດນຶ່ງທີ່ເຈົ້າເປີດຈະຖືກປິດໂດຍເຈົ້າຫຼື Karman ຫຼືວ່າເຈົ້າສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ຫຼືສືບຕໍ່ມີສິດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ.

ສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ. ການນໍາໃຊ້ ເວັບໄຊທຫຼືການບໍລິການບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງຫຼືມີສິດຕໍ່ກັບອຸປະກອນຫຼືເນື້ອຫາໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ອາດຈະໃຫ້ກັບເຈົ້າໃນການພົວພັນກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການຂອງເຈົ້າ, ເຊິ່ງທັງwhichົດເປັນຂອງ Karman, ຜູ້ອອກໃບອະນຸຍາດ, ຫຼືອື່ນ other. ນິຕິບຸກຄົນແລະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງລິຂະສິດແລະສິດຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນ. ເຈົ້າຈະບໍ່ໃຊ້, ສະແດງ, ປະຕິບັດ, ອັດ ສຳ ເນົາ, ຜະລິດຄືນໃ,່, ເປັນຕົວແທນ, ດັດແປງ, ສ້າງຜົນງານທີ່ໄດ້ມາຈາກ, ແຈກຢາຍ, ສົ່ງຕໍ່, ອະນຸສັນຍາຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະculຸນວຽນຫຼືເຮັດໃຫ້ມີໃຫ້ໂດຍວິທີໃດກໍ່ຕາມບໍ່ວ່າຈະເປັນວັດສະດຸຫຼືເນື້ອຫາໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າມີໃຫ້ກັບເຈົ້າ. ຂອງສະຖານທີ່ຫຼືການບໍລິການ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນຈາກເຈົ້າຂອງ, ຍົກເວັ້ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນສັນຍານີ້ຫຼືຂໍ້ກໍານົດເພີ່ມເຕີມທີ່ນໍາໃຊ້ກັບການບໍລິການສະເພາະ. ການນໍາໃຊ້ ສະຖານທີ່ຫຼືການບໍລິການບໍ່ໃຫ້ສິດໃດ ໜຶ່ງ ແກ່ເຈົ້າໃນການໃຊ້ເຄື່ອງdemarkາຍການຄ້າ, ເຄື່ອງserviceາຍການບໍລິການ, ເຄື່ອງນຸ່ງການຄ້າ, ຊື່ການຄ້າ, ຫຼືສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ທີ່ໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນຈາກເຈົ້າຂອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົດເຂັນ ຜະລິດຕະພັນ.

ຄຳ ຕິຊົມຂອງເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າສົ່ງແນວຄວາມຄິດ, ຄໍາແນະນໍາຫຼືອັນອື່ນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ (ເຊັ່ນວ່າວິທີການປັບປຸງການບໍລິການໃດ ໜຶ່ງ) ໄປຫາ Karman, ເຈົ້າຕົກລົງເຫັນດີວ່າ Karman ສາມາດໃຊ້ຄໍາຕໍານິຕິຊົມນັ້ນດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຫຼືການຊົດເຊີຍອື່ນ to ໃຫ້ເຈົ້າ, ຕະຫຼອດໄປແລະ ທົ່ວໂລກ. ຢ່າສົ່ງ ຄຳ ຕິຊົມໃດ to ໄປຫາ Karman ທີ່ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ສິດດັ່ງກ່າວ.

ເວັບໄຊທ Party ແລະເນື້ອໃນຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. Karman ອາດຈະໃຫ້ການເຂົ້າຫາເວັບໄຊທ party ຂອງບຸກຄົນທີສາມ, ເອກະສານຫຼືຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນທີສາມອື່ນ other. ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ party ຂອງບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວ, ເອກະສານຫຼືຂໍ້ມູນອື່ນ other ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ເຈົ້າແລະພາກສ່ວນທີສາມເຫັນດີນໍາ. Karman ອາດຈະໃຊ້ເອກະສານຂອງພາກສ່ວນທີສາມຫຼືຂໍ້ມູນຂອງພາກສ່ວນທີສາມອື່ນ in ໃນການສະ ໜອງ ການບໍລິການໃຫ້ກັບເຈົ້າ. ເຈົ້າຍອມຮັບວ່າ Karman ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອຸປະກອນຫຼືຂໍ້ມູນອື່ນ party ຂອງພາກສ່ວນທີສາມ, ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເຂົ້າຫາເອກະສານດັ່ງກ່າວໂດຍກົງຫຼືໃຊ້ໂດຍ Karman ໃນການສະ ໜອງ ການບໍລິການ, ລວມທັງວ່າຂໍ້ມູນນັ້ນຖືກຕ້ອງຫຼືວ່າຂໍ້ມູນນັ້ນເsuitableາະສົມກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືການ ນຳ ໃຊ້ຂອງເຈົ້າຫຼືບໍ່. ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການບໍລິການ. ເຈົ້າຕົກລົງເຫັນດີວ່າ Karman ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບວ່າຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ເຈົ້າເຂົ້າຫາໄດ້ມີຢູ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂອງເຈົ້າ, ສໍາລັບການປະຕິບັດຫຼືການດໍາເນີນການຂອງເວັບໄຊທ party ທີສາມໃດ ໜຶ່ງ, ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ໂຄສະນາຫຼືຂາຍໂດຍບຸກຄົນທີສາມ (ລວມທັງຢູ່ໃນຫຼືຜ່ານ ເວັບໄຊທ party ຂອງພາກສ່ວນທີສາມ), ຫຼືສໍາລັບການກະທໍາຫຼືການບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໂດຍບຸກຄົນທີສາມໃດ.

ການປະພຶດທີ່ຖືກຫ້າມ. ໃນການໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າອາດຈະໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການແລະເອກະສານຫຼືເນື້ອຫາຕ່າງ made ທີ່ມີໃຫ້ກັບເຈົ້າໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການຂອງເຈົ້າເທົ່ານັ້ນຕາມທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍສັນຍາສະບັບນີ້ຫຼືຂໍ້ກໍານົດເພີ່ມເຕີມທີ່ນໍາໃຊ້ ຕໍ່ກັບການບໍລິການສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ, ແລະໂດຍບໍ່ຈໍາກັດສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົ້າຈະບໍ່ໃຊ້ບໍລິການຫຼືການບໍລິການຫຼືເອກະສານຫຼືເນື້ອຫາໃດ made ທີ່ມີໃຫ້ກັບເຈົ້າໃນການພົວພັນກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການຂອງເຈົ້າ: (i ) ລະເມີດ, ລະເມີດ, ຫຼືລ່ວງລະເມີດສິດທິຂອງparty່າຍໃດ ໜຶ່ງ; (ii) ຂັດຂວາງຫຼືແຊກແຊງຄວາມປອດໄພ, ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜູ້ໃຊ້, ການສະ ໜອງ ຫຼືການໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ; (iii) ແຊກແຊງຫຼືທໍາລາຍເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ; (iv) ປອມເປັນບຸກຄົນຫຼືນິຕິບຸກຄົນອື່ນ, ບິດເບືອນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງເຈົ້າກັບບຸກຄົນຫຼືນິຕິບຸກຄົນ (ລວມທັງ Karman), ຫຼືໃຊ້ຕົວຕົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ; (v) ພະຍາຍາມເອົາການເຂົ້າຫາເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; (vi) ພົວພັນ, ໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມ, ໃນການສົ່ງ“ ຂີ້ເຫຍື້ອ,” ຈົດchainາຍຕ່ອງໂສ້, ຈົດunkາຍຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືປະເພດອື່ນ of ຂອງການຮ້ອງຂໍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍ; (vii) ເກັບກໍາ, ເອົາດ້ວຍຕົນເອງຫຼືຜ່ານຂະບວນການອັດຕະໂນມັດ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກເຂົາເຈົ້າຫຼືຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ; (viii) ສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດໄປຫາ Karman; (ix) ລະເມີດກົດ,າຍ, ກົດລະບຽບ, ຫຼືລະບຽບການໃດ ໜຶ່ງ; (x) ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ຂັດຂວາງຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນທີສາມໃນການໃຊ້ຫຼືມ່ວນຊື່ນກັບເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ; (xi) ສ່ວນຂອງຂອບຂອງເວັບໄຊທ within ພາຍໃນເວັບໄຊທ another ອື່ນ; ຫຼື (xii) ຊ່ວຍພາກສ່ວນທີສາມໃດ ໜຶ່ງ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ຖືກຫ້າມໂດຍຂໍ້ຕົກລົງນີ້.

ການປ່ຽນແປງ. Karman ອາດຈະປ່ຽນແປງຫຼືຢຸດເຊົາບາງເວັບໄຊທຫຼືການບໍລິການໄດ້ທຸກເວລາໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບເຈົ້າຫຼືບຸກຄົນທີສາມ. Karman ອາດຈະດັດແປງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄດ້ທຸກເວລາ. ແຈ້ງການແກ້ໄຂຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຈະມີໃຫ້ຜ່ານທາງເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ. ການດັດແກ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍໃນ XNUMX ມື້ຫຼັງຈາກທີ່ພວກມັນຖືກປະກາດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມີການແຈ້ງວັນທີທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕ່າງກັນໄວ້ໃນແຈ້ງການແກ້ໄຂຫຼືກົດapplicableາຍທີ່ນໍາໃຊ້ຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງກ່ອນ ໜ້າ ນີ້. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີນໍາຂໍ້ກໍານົດທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງສໍາລັບເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ, ເຈົ້າຈະຕ້ອງຢຸດການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການນັ້ນ.

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ເຈົ້າຕົກລົງເຫັນດີວ່ານະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Karman ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂທີ່ Karman ອາດຈະເກັບເອົາ, ນໍາໃຊ້, ແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າ.

ການລະເມີດສິດທິ. Karman ເຄົາລົບສິດທິຂອງເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າເຊື່ອວ່າພາກສ່ວນທີສາມໃດນຶ່ງກໍາລັງລະເມີດສິດທິຂອງເຈົ້າຫຼືເອົາຂໍ້ມູນລັບຂອງເຈົ້າໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດໂດຍການນໍາໃຊ້ຫຼືເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການຂອງບຸກຄົນທີສາມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ.

ການປະຕິເສດ, ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ການຈໍາກັດແລະການຊົດໃຊ້.

ການປະຕິເສດການຮັບປະກັນ. KARMAN ສະ ໜອງ ເວັບໄຊແລະການບໍລິການໃນພື້ນຖານ“ ຕາມທີ່ເປັນ” ແລະ“ ຕາມທີ່ມີຢູ່”. KARMAN ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຫຼືຮັບປະກັນວ່າເວັບໄຊທ THE, ການບໍລິການ, ການນໍາໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຂໍ້ມູນໃດ PR ທີ່ໄດ້ສະ ໜອງ ໃຫ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ: (ຂ້ອຍ) ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼືຄວາມປອດໄພ, (II) ຈະບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ, ມີຄວາມັ້ນຄົງ, ໂດຍກົງ (III) ຈະພົບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ, ຫຼື (IV) ຈະດໍາເນີນຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າຫຼືກັບຮາດແວຫຼືຊອບແວອື່ນທີ່ເຈົ້າໃຊ້. KARMAN ບໍ່ມີການຮັບປະກັນອັນອື່ນກ່ວາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ເຮັດຢ່າງຊັດເຈນໃນສັນຍາສະບັບນີ້, ແລະການປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງນີ້ແລະທຸກການຮັບປະກັນທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບ, ລວມທັງບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ການມີສິດອໍານາດຂອງบุคคลที่มีอำนาจ KARMAN ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຫຼືຮັບປະກັນໂດຍການເຄົາລົບຕໍ່ກັບອຸປະກອນພາກສ່ວນທີສາມ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສິນຄ້າ, ຫຼືການບໍລິການ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮັບຫຼືການເຂົ້າເຖິງຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ສະ ໜອງ ໃຫ້ຫຼືໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ OR ຫຼືການບໍລິການ, ບ່ອນອື່ນ. ກົດATEາຍຂອງລັດ CERTAIN ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂໍ້ ຈຳ ກັດກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຫຼືການຍົກເວັ້ນຫຼືການ ຈຳ ກັດຄວາມເສຍຫາຍ CERTAIN. ດັ່ງທີ່ມີ, ບາງອັນຫຼືທັງOFົດຂອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທາງດ້ານເທິງ, ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຫຼືຂໍ້ຈໍາກັດອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບເຈົ້າ, ແລະເຈົ້າອາດຈະມີສິດເພີ່ມເຕີມໄດ້.

ການພິເສດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ. KARMAN ຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບເຈົ້າຫຼືພາກສ່ວນທີສາມໃດ FOR ຕໍ່ກັບເຫດການໃດ ໜຶ່ງ, ໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ, โดยไม่สุจริต, ความเสียหายหรือความเสียหายเฉพาะ (รวมถึง, ไม่มีข้อ จำกัด , ความเสื่อมเสียเกี่ยวกับการสูญเสียกำไร, เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ) ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ຫຼືການບໍລິການ, ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຂອງເຫດຜົນຂອງການກະທໍາຕໍ່ກັບອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກອີງໃສ່, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເຂົ້າໄປເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໄພອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍCC.

ການ ຈຳ ກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ບໍ່ມີອັນໃດຈະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມຂອງກັມທີ່ເກີດຂື້ນຈາກ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບ, ຫຼືໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງນີ້, ສະຖານທີ່, ຫຼືການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບເກີນຈໍານວນທີ່ຈ່າຍໃຫ້ກັບການບໍລິການ.

ກົດາຍຂອງລັດ. ກົດATEາຍຂອງລັດ CERTAIN ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂໍ້ ຈຳ ກັດກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຫຼືການຍົກເວັ້ນຫຼືການ ຈຳ ກັດຄວາມເສຍຫາຍ CERTAIN. ດັ່ງທີ່ມີ, ບາງອັນຫຼືທັງOFົດຂອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທາງດ້ານເທິງ, ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຫຼືຂໍ້ຈໍາກັດອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບເຈົ້າ, ແລະເຈົ້າອາດຈະມີສິດເພີ່ມເຕີມໄດ້. ບໍ່ ຈຳ ກັດຫຼືແກ້ໄຂໂດຍກົດາຍທີ່ ນຳ ໃຊ້ໄດ້, ການປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງ, ການຍົກເວັ້ນແລະຂໍ້ ຈຳ ກັດທີ່ ນຳ ໃຊ້ໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີເຫດຜົນອັນໃດກໍ່ຕາມຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງອັນ ສຳ ຄັນຂອງມັນບໍ່ ສຳ ເລັດໄດ້.

ຄວາມຫຼົງໄຫຼ. ເຈົ້າຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະຊົດເຊີຍ, ປົກປ້ອງແລະຖື Karman ແລະພະນັກງານ, ຕົວແທນ, ຕົວແທນ, ສາຂາ, ພໍ່ແມ່, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຍ່ອຍ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່, ສະມາຊິກ, ຜູ້ຈັດການແລະຜູ້ຖືຫຸ້ນ (“ ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າເສຍຫາຍ”) ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ລວມທັງບໍ່ມີ ການຈໍາກັດ, ຄ່າທໍານຽມແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທະນາຍຄວາມ) ເກີດຂຶ້ນໃນການພົວພັນກັບພາກສ່ວນທີສາມໃດ ຮ້ອງຂໍ, ຄວາມຕ້ອງການຫຼືການກະທໍາ (“ຮ້ອງຂໍ”) ໄດ້ນໍາເອົາຫຼືຢືນຢັນຕໍ່ກັບies່າຍໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າເສຍຫາຍ: (i) ກ່າວຫາຂໍ້ເທັດຈິງຫຼືສະຖານະການທີ່ຈະເປັນການລະເມີດໂດຍການສະ ໜອງ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຫຼື (ii) ທີ່ເກີດຈາກ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບ, ຫຼືພົວພັນກັບການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງເຈົ້າ. . ຖ້າເຈົ້າມີພັນທະໃນການສະ ໜອງ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕາມຂໍ້ບັນຍັດນີ້, Karman ອາດຈະຄວບຄຸມການຈັດສັນຂອງຕົນເອງຢ່າງເດັດຂາດແລະເດັດຂາດ. ຮ້ອງຂໍ ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຈົ້າເອງ. ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຕົກລົງ, ປະນີປະນອມຫຼືໃນວິທີການອື່ນ dis ທີ່ກໍາຈັດສິ່ງໃດ ໜຶ່ງ ຮ້ອງຂໍ ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມຈາກ Karman.

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.

ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງ, ຕີຄວາມandາຍແລະນໍາໃຊ້ໃນທຸກດ້ານໂດຍກົດofາຍຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການສະ ໜອງ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງກົດາຍ.

ການແກ້ໄຂບໍ່ເປັນທາງການ. ຖ້າເຈົ້າມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັບພວກເຮົາຫຼືພາກສ່ວນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເກີດຂື້ນຈາກ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບ, ຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊຫຼືບໍລິການ, ເຈົ້າຕົກລົງທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ; ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ້, ລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ້ງແລະຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງເຈົ້າ (ລວມທັງຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງເຈົ້າ, ຖ້າການໂຕ້ແຍ້ງຂອງເຈົ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ); ແລະໃຫ້ Karman 30 ວັນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເຈົ້າ. ຖ້າ Karman ບໍ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈພາຍໃຕ້ຂະບວນການບໍ່ເປັນທາງການນີ້, ເຈົ້າສາມາດດໍາເນີນການຂັດແຍ້ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຊີ້ຂາດ.

ສັນຍາຊີ້ຂາດ. ການຮຽກຮ້ອງໃດ by ຂອງ Karman, ຫຼືການຮຽກຮ້ອງໂດຍເຈົ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ທີ່ເກີດຂື້ນຈາກ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບ, ຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເປັນລາຍບຸກຄົນໃນການຕັດສິນຊີ້ຂາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງໂດຍສະມາຄົມຊີ້ຂາດອາເມລິກາ (“ AAA”) ໃນ ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບການຊີ້ຂາດການຄ້າແລະຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ສັນຍາສະບັບນີ້ແລະແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງມັນເປັນຫຼັກຖານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າລະຫວ່າງລັດ, ແລະກົດArາຍວ່າດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍຂອງລັດຖະບານກາງ (9 USC §1, et. seq.) ຈະນໍາໃຊ້ໃນທຸກກໍລະນີແລະປົກຄອງການຕີຄວາມແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບການໄກ່ເກ່ຍແລະການດໍາເນີນຄະດີໄກ່ເກ່ຍ. ການຕັດສິນກ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິນທີ່ໃຫ້ໂດຍຜູ້ຊີ້ຂາດອາດຈະຖືກເຂົ້າໄປໃນສານຂອງອໍານາດຕັດສິນໃດ ໜຶ່ງ. ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກແລະເຖິງແມ່ນວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະນໍາໃຊ້ກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງເຈົ້າ: (1) ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ, ແລະບໍ່ແມ່ນສານຫຼືອົງການລັດຖະບານກາງ, ລັດ, ຫຼືທ້ອງຖິ່ນໃດ ໜຶ່ງ, ຈະມີສິດອໍານາດພິເສດໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕີຄວາມ,າຍ, ການ ນຳ ໃຊ້ໄດ້, ການບັງຄັບໃຊ້ຫຼືການສ້າງສັນຍາສະບັບນີ້ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ ຈຳ ກັດສະເພາະແຕ່ຢ່າງໃດ ຮ້ອງຂໍ ວ່າທັງorົດຫຼືພາກສ່ວນໃດ ໜຶ່ງ ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ເປັນໂມຄະຫຼືເປັນໂມຄະ; (2) ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຈະບໍ່ມີ ອຳ ນາດ ດຳ ເນີນການໄກ່ເກ່ຍຂອງຊົນຊັ້ນຫຼືຮູບແບບລວມnorູ່ຫຼືບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຫຼືຮວບຮວມ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງໂດຍສ່ວນບຸກຄົນ; ແລະ (3) ເຈົ້າສະຫຼະສິດທິໃດ any ທີ່ເຈົ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃດຢ່າງ ໜຶ່ງ ທີ່ເຈົ້າອາດຈະມີໃນການພິຈາລະນາຄະດີຂອງສານ (ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກສານຮຽກຮ້ອງຂະ ໜາດ ນ້ອຍຕາມທີ່ໃຫ້ໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້) ຫຼືຮັບໃຊ້ເປັນຕົວແທນ, ເປັນທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວ, ຫຼືໃນຄວາມສາມາດຕົວແທນອື່ນ,, ຫຼືເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຜູ້ອ້າງສິດ, ໃນການຟ້ອງຄະດີ, ການຕັດສິນຊີ້ຂາດຫຼືການດໍາເນີນຄະດີອື່ນ against ຕໍ່ກັບພວກເຮົາຫຼືບຸກຄົນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບ, ຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ກັບສັນຍາສະບັບນີ້. ມີພຽງຂໍ້ຍົກເວັ້ນສາມຂໍ້ຕໍ່ສັນຍາການໄກ່ເກ່ຍນີ້: (1) ຖ້າ Karman ເຊື່ອຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າເຈົ້າມີການລະເມີດຫຼືຂົ່ມຂູ່ລັກສະນະທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການໃດ ໜຶ່ງ, Karman ອາດຈະຊອກຫາຄໍາສັ່ງທີ່ບໍ່ມີຄໍາສັ່ງຫຼືການບັນເທົາທີ່ເappropriateາະສົມອື່ນ in ໃນ ສານ ອຳ ນາດສານທີ່ມີ ອຳ ນາດ; (2) ການບໍລິການບາງຢ່າງແມ່ນຂຶ້ນກັບບົດບັນຍັດການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງສະ ໜອງ ໃຫ້ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບການບໍລິການດັ່ງກ່າວ; ຫຼື (3) ຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃດ ar ທີ່ເກີດຈາກ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບ, ຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ກັບສັນຍາສະບັບນີ້, ອາດຈະເປັນທາງເລືອກຂອງclaiming່າຍທີ່ອ້າງສິດ, ແກ້ໄຂໄດ້ຢູ່ໃນສານຟ້ອງຮ້ອງຂະ ໜາດ ນ້ອຍໃນເຂດ Los Angeles County, California, ສະ ໜອງ ໃຫ້ທຸກການຮຽກຮ້ອງໂດຍທຸກin່າຍທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ. ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ ອຳ ນາດຕັດສິນຂອງສານຟ້ອງຮ້ອງຂະ ໜາດ ນ້ອຍ.

ສະຖານທີ່. ໃນກໍລະນີທີ່ມີບັນຫາໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາສະບັບນີ້ຫຼືການ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ມີການຕັດສິນຕາມທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າສູ່ການຕັດສິນໃດ on ກ່ຽວກັບລາງວັນການໄກ່ເກ່ຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາສະບັບນີ້, ເຈົ້າຂໍ ຍິນຍອມຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ກັບເຂດ ອຳ ນາດສານແລະສະຖານທີ່ພິເສດຢູ່ໃນສານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລອສແອງເຈລີສ, ລັດຄາລິຟໍເນຍ.

ຂໍ້ ຈຳ ກັດ. ເຈົ້າຕ້ອງຢືນຢັນການຮຽກຮ້ອງໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ,, ການບໍລິການ, ຫຼືພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້, ຖ້າເປັນແນວນັ້ນ, ເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາພວກເຮົາພາຍໃນ ໜຶ່ງ (1) ປີຂອງວັນທີດັ່ງກ່າວ. ຮ້ອງຂໍ ເກີດຂຶ້ນຄັ້ງທໍາອິດ, ຫຼືດັ່ງກ່າວ ຮ້ອງຂໍ ຖືກຍົກເວັ້ນໂດຍເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ. ແຕ່ລະຄົນ ຮ້ອງຂໍ ຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະເຈົ້າຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ລວມຂອງເຈົ້າເຂົ້າກັນ ຮ້ອງຂໍ ກັບ ຮ້ອງຂໍ ຂອງພາກສ່ວນທີສາມໃດນຶ່ງ.

ບັງຄັບ Majeure. Karman ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍ່ປະຕິບັດພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ເນື່ອງຈາກເຫດການໃດ ໜຶ່ງ ຢູ່ ເໜືອ ການຄວບຄຸມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງມັນ.

ການເຂົ້າເຖິງສາກົນ. ສະຖານທີ່ແລະການບໍລິການແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ. ກົດofາຍຂອງປະເທດອື່ນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງແລະການ ນຳ ໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ. Karman ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນກ່ຽວກັບວ່າເວັບໄຊທ, ການບໍລິການ, ຫຼືການເຂົ້າຫາຫຼືການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການຂອງເຈົ້າປະຕິບັດຕາມກົດ,າຍ, ກົດລະບຽບ, ຫຼືລະບຽບການທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ຫຼືປະເທດອື່ນນອກຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ຫຼືເຂົ້າຫາເວັບໄຊທຫຼືການບໍລິການຢູ່ນອກສະຫະລັດອາເມລິກາ, ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການນໍາໃຊ້ຂອງເຈົ້າປະຕິບັດຕາມກົດ,າຍ, ກົດລະບຽບ, ແລະລະບຽບການທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ທັງandົດແລະ, ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດຂອບເຂດທົ່ວໄປຂອງພັນທະຂອງເຈົ້າພາຍໃຕ້ພາກ 4.5 ຂອງ ສັນຍາສະບັບນີ້, ເຈົ້າເຫັນດີທີ່ຈະຊົດເຊີຍ, ປົກປ້ອງແລະຍຶດພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບການເສຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກອັນໃດອັນ ໜຶ່ງ ຮ້ອງຂໍ ໄດ້ນໍາເອົາຫຼືອ້າງເອົາກໍາມະສິດຕໍ່ກັບies່າຍໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການນໍາໃຊ້ຫຼືການເຂົ້າເຖິງຂອງເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການໃດນຶ່ງທີ່ຢູ່ນອກສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້. ສັນຍາສະບັບນີ້ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທັງpriorົດກ່ອນແລະໃນປະຈຸບັນລະຫວ່າງເຈົ້າແລະ Karman ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການ, ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກຂໍ້ກໍານົດເພີ່ມເຕີມທີ່ນໍາໃຊ້ກັບການບໍລິການສະເພາະ. ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ ການໂອນ ສິດທິຫຼືພັນທະຂອງເຈົ້າພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Karman. Karman ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງເສລີ, ທັງorົດຫຼືບາງສ່ວນ. ສັນຍາສະບັບນີ້ຈະມີຜົນຜູກມັດກັບຜູ້ສືບທອດແລະການອະນຸຍາດທີ່ມອບofາຍໃຫ້ເຈົ້າແລະ Karman. ສັນຍາສະບັບນີ້ບໍ່ໄດ້ສ້າງສິດຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຫຼືການຊັກຊ້າຂອງparty່າຍໃດ ໜຶ່ງ ໃນການໃຊ້ສິດ, ອໍານາດຫຼືສິດທິພິເສດພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ຈະບໍ່ສະຫຼະສິດໃນການໃຊ້ສິດ, ອໍານາດຫຼືສິດທິພິເສດດັ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດ, ຫຼືຈະບໍ່ມີການໃຊ້ສິດ, ອໍານາດຫຼືສິດທິພິເສດອັນດຽວຫຼືບາງສ່ວນ. ການໃຊ້ສິດ, ອຳ ນາດ, ສິດທິພິເສດຫຼືການປະຕິບັດອື່ນ further ຫຼືການໃຊ້ສິດ, ສິດຫຼືສິດພິເສດອື່ນ under ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້. ເຈົ້າແລະ Karman ເປັນຜູ້ຮັບເົາເອກະລາດ, ແລະບໍ່ມີອົງການໃດ, ການຮ່ວມມື, ການຮ່ວມທຶນ, ການພົວພັນພະນັກງານ-ນາຍຈ້າງແມ່ນມີຈຸດປະສົງຫຼືສ້າງຂຶ້ນໂດຍສັນຍາສະບັບນີ້. ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງການສະ ໜອງ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼືການບັງຄັບໃຊ້ຂອງການສະ ໜອງ ອື່ນ other ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້, ທັງwhichົດຈະຍັງຄົງມີຜົນສັກສິດແລະມີຜົນສັກສິດ.

ການຕີຄວາມ ໝາຍ. ຄຳ ສັບຕ່າງ“ ເຊັ່ນ“ ຢູ່ທີ່ນີ້”,“ ຕໍ່ໄປນີ້”,“ ຕໍ່ໄປນີ້” ແລະ“ ຕໍ່ໄປນີ້” toາຍເຖິງສັນຍາສະບັບນີ້ທັງandົດແລະບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພາກສ່ວນ, ວັກຫຼືປະໂຫຍກທີ່ ຄຳ ສັບດັ່ງກ່າວປາກົດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ສະພາບການຕ້ອງການເປັນຢ່າງອື່ນ. ຄຳ ນິຍາມທັງsetົດທີ່ ກຳ ນົດໄວ້ໃນນີ້ຈະຖືວ່າສາມາດ ນຳ ໃຊ້ໄດ້ບໍ່ວ່າ ຄຳ ສັບທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້ແມ່ນໃຊ້ຢູ່ນີ້ໃນ ຄຳ ນາມຫຼື ຄຳ ນາມ. ຄຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກຕ້ອງປະກອບມີ ຄຳ ນາມ, ແລະການອ້າງອີງເພດຊາຍ, ເພດຍິງແລະເພດຊາຍແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງລວມເຖິງແລະອ້າງອີງເຖິງອັນອື່ນ, ນອກຈາກສະພາບການທີ່ຕ້ອງການເປັນຢ່າງອື່ນ. ຄຳ ວ່າ“ ລວມ”,“ ລວມເຖິງ” ແລະ“ ລວມທັງ” ຖືກຖືວ່າປະຕິບັດຕາມໂດຍ“ ໂດຍບໍ່ ຈຳ ກັດ” ຫຼື ຄຳ ສັບທີ່ ນຳ ເຂົ້າຄ້າຍຄືກັນ. ຍົກເວັ້ນບ່ອນທີ່ສະພາບການຕ້ອງການເປັນຢ່າງອື່ນ, ຄຳ ວ່າ“ ຫຼື” ແມ່ນໃຊ້ໃນຄວາມusiveາຍລວມ (ແລະ/ຫຼື).

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ. ໂດຍການໃຫ້ທີ່ຢູ່ອີເມລ your ຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າເຫັນດີວ່າ Karman ອາດຈະສົ່ງອີເມວຫາເຈົ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊຫຼືການບໍລິການແລະບັນຊີໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ເຈົ້າອາດຈະມີ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການຮັບອີເມວການຕະຫຼາດທົ່ວໄປ, ເຈົ້າສາມາດເລືອກອອກໂດຍການເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມ. Karman ອາດຈະສົ່ງແຈ້ງການທາງກົດtoາຍຫາເຈົ້າຜ່ານທາງອີເມລ,, ແຈ້ງທາງຂໍ້ຄວາມຫາບັນຊີຂອງເຈົ້າ, ຫຼືທາງໄປສະນີ. ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ແຈ້ງການທາງກົດtoາຍແກ່ Karman, ກະລຸນາເຮັດຕາມຈົດາຍ, intoາກເຂົ້າໄປໃນຈົດUnາຍຂອງລັດ Unites, ສົ່ງໃບຮັບເງິນຄືນ, ສົ່ງໄປສະນີລ່ວງ ໜ້າ, ແລະແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງນີ້: Karman Healthcare, Inc. , 19255 San Jose Avenue, ເມືອງອຸດສາຫະກໍາ, CA 91748.